Про проект:

Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту в ціломута заявника, зокрема?В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті вже існуючої проблематики? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному/ міжнародному рівнях?

Проект працює з дуже важливою проблематикою, пов’язаною із нестачею саме дієвих механізмів концептуалізації майбутніх постановок, написання п’єс , музики та створення режисерської та художньої концепцій, підготовки організаційного плану та проведення якісних фінансових розрахунків для ефективного втілення проектів. Великі – державні та комунальні – заклади культури залишаються досить закритими для сторонніх пропозицій; це пов’язано із неефективним менеджментом, сталими традиціями, власним дуже щільним графіком, нестачею творчих ресурсів та технічних можливостей для роботи з сучасними авторами, що потребує великої інтегрованості у творчі та організаційні процеси Але великі театри є сьогодні зацікавленими у спільних проектах, реалізація яких можлива за короткі терміни та за умови повної ясності щодо організації постановочного процесу. Деякі незалежні театри та невеликі заклади культури, в свою чергу, вже вміють ефективно управляти розробкою проектних ідей та створенням Концепцій майбутніх вистав, але не мають ресурсу, достатнього для роботи з авторами, організації кастингів, репетиційних сесій тощо. Запропонований проект дозволяє створити умови для синергії у взаємодії між системними незалежними проектними командами та потенційними партнерами у постановці вистав українських авторів на кращих сценах України та закордоном.

Вкрай важливим для сталого розвитку театральних процесів в Україні залишається інституціональна підтримка недержавних театрів та фундацій, що ставлять за мету налагодження сучасних механізмів співтворчості між вже відомими професіоналами, молодими митцями та арт-менеджерами, що разом створюють культурний продукт на перетині жанрів та є основаним, з одного боку, на сучасному українському авторському матеріалі, а – з іншого – демонструє спадкоємність та розкриває глибинні витоки національної культури, відслідковує загальні спільні традиції європейського мистецтва, відкриває нові та повертає до українського культурного контексту забуті імена.

Для Центру Сучасного Мистецтва «Новая Сцена» проект є логічним продовженням багаторічної діяльності, що спрямована не тільки на створення власного театрального продукту, а й на вибудову саме механізмів для успішної співтворчості, обмін досвідом і практиками, залучення до участі у спільних проектах досвідчених та молодих авторів, режисерів, артистів. Ця діяльність триває з початку 90-х років ХХ ст. та була втілена в багато проведених фестивалів, тренінгів, майстер-класів, спільних проектів та вистав ( приклади надаються в відповідному розділі Заявки). Слід відмітити, що саме поєднання творчого, організаційного та маркетингового потенціалу недержавних театрів було реалізоване у 2005 р., коли Заявник став ініціатором створення у формі благодійного фонду «Харківського Театрального Центру» ( ХТЦ) http://kharkov2012.org/theatres/53 ХТЦ 2005 року за допомогою спонсорів та меценатів провів повний капітальний ремонт та обладнання Великої Сцени ( 220 місць) та внутрішніх приміщень Харківського Будинку Актора та створив Малу Сцену ( 80 місць). Саме харківський Будинок Актору на довгі роки став домівкою для майже 30 недержавних театрів, місцем проведення багатьох заходів, спрямованих на підтримку молодих режисерів, артистів, сценографів, драматургів. https://domaktera.kharkiv.ua/theaters.

2006-2008 р.р. «Новая Сцена» та ХТЦ видавали журнал «Нове Мистецтво». Останніми роками, команда ЦСМ «Новая Сцена» багато працює із молодими артистами на експериментальних сценічних майданчиках. Серед вистав, що були створені 2018-2019 років слід відмітити «12 ніч» ( за п’єсою сучасного українського драматурга KLIMa та «Колотнеча в Кьоджі» К.Гольдоні.

Найважливішим етапом у створенні сучасного культурного продукту ми в команді проекту вважаємо саме можливість глибокого занурення у матеріал, відібраний для подальшої постановки. Звернення до музичного театру пов’язано із можливістю напрацювати дуже актуальний досвід взаємодії між головними творцями – режисером, драматургом, композитором, художниками с перших кроків створення продукту. Резиденція за участі перелічених професіоналів та досвідченого арт-менеджера й мистецтвознавця є найефективнішим механізмом співтворчості у концептуалізації майбутньої вистави, написанні лібрето та музики у форматі «повного творчого контакту».

Згідно з Керівництвом по політиці у сфері арт-резиденцій, резиденція є гнучким форматом, що має на меті надання учасникам творчого процесу та професіоналам креативних індустрій часу, місця та ресурсів для роботи, що супроводжується підвищеним рівнем рефлексії та тематичним фокусуванням. Запропонований формат резиденції поєднує у собі низку рис, характерних для тематичних, дослідницьких типів резиденцій, але також фокусується на створенні сучасного українського культурного продукту. Серед завдань Резиденції – створення авторського лібрето, авторської музики, авторської художньої , хореографічної та режисерської концепції майбутньої вистави. У цьому плані сфокусована також на створенні низки культурних продуктів резиденція, для якої процес творчого співробітництва та обмінів практиками та досвідом, що охоплюють декілька секторів культурних індустрій, цілком відповідає загальній європейській та світовій практиці. У розділі «Мета, цілі та завдання» повністю наведена відповідна інформація.

Під час роботи Резиденції професіональні митці, культурологи та арт-менеджери фокусуються на глибокому вивченні запропонованої теми під різними кутами: історія персоналій (М.Метерлінк,І.Сац), еволюція їх поглядів та творчий шлях, цінність та актуальність. Окрім «творчого тематизму» та обмінів, присвячених створенню літературної ( лібрето), музичної, художньої та режисерської складової проекту та дослідницької музикознавчої роботи, присвяченої І.Сацу, тематика зустрічей фокусуватиметься на таких аспектах, як

- Механізми взаємодії митців під час створення твору для музичного театру ( драматург/лібретист – композитор, композитор-хореограф, режисер-композитор-хореограф-сценограф );

- Підготовка та презентація творчого проекту для потенційних спонсорів, меценатів, представників бізнес-кіл: діалог щодо інтересів, варіантів співробітництва та ефективного просування сучасного культурного продукту;

- Взаємодія Резиденції із «старими» та «новими» ЗМІ;

- Брендування та робота з глядацькими аудиторіями;

- Презентація проміжних результатів Резиденції та їх професійне обговорення/коригування;

Регулярні зустрічі Резиденції проводяться у приміщенні харківського Будинку Актора з середньою інтенсивністю 1 раз на тиждень ( всього за час реалізації проекту заплановано проведення 16 таких зустрічей). До участі у цих відкритих зустрічах, окрім членів проектної команди та відібраних під час кастингів безпосередніх учасників, долучатимуться також представники опосередкованих ЦА), опис яких наведений у відповідному розділі Заявки.

Регламент Резиденції передбачає також проведення відкритих репетицій під час репетиційної сесії: плануємо проведення 2 відкритих музичних, 2 відкритих хореографічних та 2 відкритих оркестрово-сценічних репетицій у період серпень-жовтень 2019 р.

У відкритому форматі для широкої глядацької аудиторії будуть проведені також:

- Музично-лекційна програма з презентацією творчості Іллі Саца та результатів мистецтвознавчого дослідження;

- Презентація лібрето «Синій Птах.Повернення»;

- Велика презентація результатів Резиденції у форматі музично-театрального перформансу, виступів членів проектної команди з медіа-презентаціями відповідних розділів та обміном отриманим власним досвідом;

- Круглий стіл з обговоренням результатів проекту та перспектив його подальшого розвитку за участі учасників Резиденції, фахівців, представників ЗМІ та ділових кіл.

Комунікативна стратегія проекту, що є деталізованою у відповідному розділі, налаштована також на максимально широке долучення до участі в Резиденції представників відповідних ЦА. Широка глядацька аудиторія буде запрошуватись на презентаційні заходи через ЗМІ, власні та партнерські інтернет-ресурси, за допомогою розміщення афіш подій та розповсюдження декількох типів флаєрів загальним накладом 15 000 шт.

Важливим результатом Резиденції буде також узагальнення отриманого досвіду, методичних напрацювань та їх оприлюднення на веб-ресурсі у вигляді електронної брошури. Відповідні матеріали будуть також розповсюджені серед представників бізнес-кіл у вигляді друкованих буклетів.

Детальніша інформація:

Актуальним у загальноукраїнському контексті є звернення до музичної творчості та життя видатного композитора – «батька» сучасного музичного театру, композитора, диригента, постановника музичних вистав та дослідника української та єврейської народної музичної традиції Іллі Саца. І.Сац – автор музики до вистави «Синій Птах»(МХТ,пост.К.Станіславського,1908)- народився у Чорнобилі,навчався музиці у Чернігові та Києві, а радянською імперською історією традиційно віднесений виключно до «діячів російської культури». В рамках проекту ми не тільки актуалізуємо творчість композитора шляхом виконання його творів у презентації результатів Резиденції, а й маємо намір у співтворчості із музикознавцями, істориками та культурологами підготувати та презентувати ЦА спеціальне дослідження на тему « Ілля Сац в контексті української та світової культури», в рамках якого дослідимо внесок композитора у збереження української та єврейської народної музичної спадщини.

Важливим аспектом є те, що проект має ініціювати співробітництво із громадськими та бізнес-середовищами України та Бельгії під час постановки та організації презентацій результатів Резиденції та показів вистави вже поза межами проекту. Але комунікативна стратегія проекту передбачає завчасні перемовини з українськими та бельгійськими потенційними партнерами щодо презентації результатів Резиденції та подальшої постановки великої вистави і її промоції в Україні та Європі. Формат завдання, яке буде поставлено перед композитором, передбачає оркестрування музики для складу ансамблю ( 14 виконавців) та малого складу оркестру ( 35 виконавців). Таким чином, проект набуває додаткових фестивальних перспектив.

Високий рівень творчих завдань, що вирішуватимуться в рамках Резиденції, роблять проект унікальним : один з найбільш відомих творів Нобелевського лауреату з літератури бельгійця Моріса Метерлінка п’єса «Синій птах» вперше в сучасній історії українського театру має стати «недитячою» виставою – якою, власне, вона й була написана. Оперно-хореографічний жанр диктує необхідність дуже високого рівня співтворчості на етапі написання лібрето, музики та розробки режисерської, хореографічної та художньої концепції.

До написання музики у команду проекту запрошено переможницю першого конкурсу молодих композиторів у галузі оперної та балетної музики Юлію Філіпську, а до написання лібрето – досвідченого драматурга Дмитра Тернового. Для обох співпраця у проекті буде першим великим досвідом співтворчості у створенні абсолютно оригінального та унікального продукту.

Проект також фокусується на зростанні акторської майстерності, універсалізмі оперних та балетних виконавців, на створенні продукту з новою якістю акторської майстерності, що має привернути увагу до стереотипу у сприйнятті оперно-балетних вистав в Україні, як вистав з традиційно невисоким рівнем акторських вимог до вокалістів, та, на жаль, взагалі – до режисури. Тому ми бачимо актуальність проекту ще й у можливості під час Резиденції відібрати виконавців та працювати саме з режисером , що має великий досвід у драматичному театрі.

Ми також приділяємо велику увагу брендуванню проекту. З урахуванням того, що Харків має традиційно високий рівень у галузі дизайну, буде проведений конкурс на розробку бренд-буку проекту, який буде презентовано в рамках проекту. Це дозволить долучити до участі у проекті ще одну активну ЦА, що традиційно має вплив на місцевий та національний культурний контекст. За нашої думки, одним з завдань проекту буде використання графічного логотипу та мотто проекту у серії «вірусних» відео-роликів .

Також важливим є намагання поєднати велику оперну виставу із сучасною хореографією, в основі якої ми бачимо синтез сучасного балету та культури street dances. Це також має стати унікальним для сучасної української оперної сцени, має привернути увагу до проекту серед аудиторії, що близька до street culture та є великим викликом для композитора та виконавців.

Таким чином, проект є новим етапом розвитку досвіду недержавного незалежного театрального партнерства на базі сталої фундації ЦСІ «Новая Сцена», розвиває майже відсутній на сьогодні жанр сучасної української опери, що створюється «тут і зараз», народжує синергію на перетині традиційного та експериментального досвіду та має стати цікавим для широкої молодої глядацької аудиторії , виконавців, режисерів, художників, балетмейстерів та артистів музичного та драматичного театру, фахівців у галузі мистецтвознавства.

Метою проекту є створення на базі громадської організації ЦСМ «Новая Сцена» сталої театральної резиденції як ефективного механізму крос-жанрової та міжсекторальної взаємодії професійних митців на етапі pre-production музично-драматичних та оперних вистав з підготовкою абсолютно нового драматургічного та музичного матеріалу,глибокою концептуалізацією та генеруванням повної та максимально конкретизованої творчої та організаційно-фінансової концепції культурного продукту.

Цілі проекту:

- Успішно створити у результаті проекту на базі недержавної театральної інституції регулярну та сталу творчу театральну резиденцію, сфокусовану на співтворчості професійних митців у концептуалізації нових ідей та створенні нового авторського театрального продукту;

- Проінформувати професійні кола, у тому числі, через мережу професійних об’єднань незалежних театрів, ЗМІ, громадськість про створення Харківської Театральної Резиденції та ознайомити ЦА з результатами першого її проекту;

- Напрацювати досвід взаємодії у встановленні ефективних та корисних партнерських стосунків та здійсненні спільних постановок між незалежними театральними та митецькими інституціями та великими – державними та комунальними – закладами культури

- Напрацювати досвід творчої та проектної взаємодії між учасниками Резиденції з фокусом на співтворчість у підготовці драматургічного та музичного матеріалу та комплексної Організаційно-постановочної Концепції та Концепції просування;

- Створити умови для подальшого розвитку незалежних театральних проектів, пов’язаних із сучасною оперою, балетом та музично-драматичним театром;

- Актуалізувати мережу зв’язків між недержавними театральними закладами, а також між ними та представниками творчих спільнот, зацікавлених у нових спільних проектах ( драматурги, режисери, композитори, артисти, виконавці, диригенти,художники, сценографи, графічні та веб-дизайнери, проектні менеджери, спеціалісти з маркетингу та PR)

- Підняти престиж та авторитет закладів культури у ЦА;

- Продемонструвати, що якісний сучасний драматургічний та музичний матеріал разом із професійно розробленою та презентованою Концепцією кінцевого культурного продукту має великий потенціал співробітництва із спонсорами та меценатами культурних та культурно-просвітницьких проектів, що фокусуються на розвитку інституцій та інфраструктури для співтворчості професіоналів .

Оцінка ефективності управління проектом під час його реалізації та у досягненні проектних цілей ( оцінка результатів) забезпечуватимуться через аналіз кількісних та якісних індикаторів, а саме:

- Кількість заявок до участі у конкурсі з створення бренд-буку;

- Кількість учасників кастингів серед художників, артистів, танцюристів, вокалістів, інструменталістів;

- Кількість публікацій у ЗМІ, соціальних мережах, професійних он-лайн та друкованих виданнях;

- Активність у соціальних мережах, у тому числі, у творчих цільових спільнотах;

- Відвідуваність відкритих лекцій, показів, презентацій;

- Відгуки від учасників Резиденції;

- Якісний рівень створеного під час резиденції культурного продукту, що буде оцінюватись незалежними фахівцями а також глядацькою аудиторією за результатами презентації з демонстрацією окремих сцен, музичних, вокальних та хореографічних номерів, художніх рішень;

- Зацікавленість операторів у галузі музичного театру до спільної постановки вистави;

- Утворення мережі творчих контактів із українськими та міжнародними інституціями за результатами Резиденції;

- Зацікавленість у створенні регіональних, міжнародних партнерств та подальшому розвитку Резиденції поза межами поточного проекту;

- Перемовини щодо потенціалу меценатської та спонсорської підтримки подальшого розвитку;

- Запрошення до проведення road-show з презентацією проекту за його результатами в Україні та поза її межами.

Завдання проекту:

- Організувати на базі ЦСМ «Новая Сцена» сталу творчу театральну Резиденцію з фокусом на співтворчості професійних митців у концептуалізації нових ідей та створення нового авторського театрального продукту;

- Створити та адмініструвати спеціальний веб-ресурс проекту;

- Створити в рамках Резиденції новий культурний продукт – авторське україномовне лібрето за мотивами п’єси Моріса Метерлінка «Синій птах»;

- Створити в рамках Резиденції новий культурний продукт – авторську музику на основі лібрето до оперно-хореографічної вистави «Синій Птах: повернення»

- Провести спеціальне мистецтвознавське дослідження на тему « Ілля Сац в контексті української та світової культури»

- Опублікувати дослідження на веб-ресурсі проекту та у спеціалізованих ЗМІ, надіслати дослідження представникам ЦА через мережу контактів членів проектної команди;

- Підготувати та провести в рамках проекту відкриту музично-лекційну програму з презентацією творчості І.Саца та результатів дослідження;

- Провести відкритий конкурсний відбір художників для участі у підготовці Концепції;

- Провести конкурс серед дизайнерів на розробку бренд-буку проекту;

- Провести кастинг артистів-вокалістів, артистів балету, інструменталістів для участі в репетиційних сесіях, підготовці та проведенні презентації результатів Резиденції;

- Підготувати фахову Концепцію режисерських, художніх та хореографічних рішень, а також організаційно-постановочну концепцію фази «продакшн»;

- Підготувати під час репетиційних сесій програму музично-перформативної презентації результатів Резиденції для фахової та широкої глядацької аудиторії;

- Провести відкриту презентацію результатів Резиденції у форматі музично-театрального перформансу;

- Організувати та провести артіст-ток за участі творчої команди Резиденції для обговорення результатів проекту та перспектив його розвитку з фахівцями, представниками громадськості та ЗМІ;

- Узагальнити отриманий досвід, створити структурований комплекс презентаційних, фахових та просвітницьких матеріалів для подальшого обміну та розвитку проекту;

- Провести ефективну інформаційну кампанію щодо сутності, перебігу проекту та його результатів з урахуванням специфіки ЦА.

- Ініціювати та – за можливості – встановити ідентифікаційну позначку та пам’ятний знак на будинку у Чернігові, де жив І.Сац ( місто Чернігів,вул.Молодчого,15)

Результати проекту

Короткостроковими результатами проекту буде успішне та якісне досягнення проектних завдань, що перелічені вище. Серед короткострокових результатів очікуємо також зростання уваги з боку ЗМІ до проектів у культурній сфері, активізацію рівня співпраці недержавних театрів Харкова з регіональним представництвом НСТД, а також сподіваємось привернути увагу системних спонсорів та меценатів.

У довгостроковій перспективі проект сприятиме поверненню на національну та міжнародну сцену сучасних творів українських митців у галузі музично-перформативного мистецтва, які, на жаль, майже відсутні сьогодні на сценах українських театрів всіх організаційно-правових форм. Оперно-балетні вистави українців мають стати частиною репертуару національних та регіональних театрів та представляти Україну закордоном, у тому числі, у фестивальних форматах. Проект створює механізм, який надає можливості творчим групам та арт-менеджерам готувати продукт для подальшого просування на українській чи зарубіжній сцені, для постановок в рамках фестивалів та/або репертуару театрів. Також треба зазначити, що не менш важливою складовою розвитку сучасного музично-театрального мистецтва є також й професійний рівень виконавців – інструменталістів, вокалістів, солістів балету. Резиденція сприятиме привертанню уваги цих професійних спільнот до виконання сучасних творів. Найбільш важливим у довгостроковій перспективі має стати створення сталих творчих та ділових стосунків між незалежними недержавними культурними інституціями та закладами культури національного та регіонального рівнів, які мають ставати не тільки центрами власного продакшена, а й знаходити синергію у взаємодії із колегами з недержавного сектора. Бо обидва сектори представляють сучасну українську культуру та мають ефективно співпрацювати у створенні якісного сучасного національного культурного продукту.

Досягнуті результати оцінюватимуться за кількісними та якісними показниками, повний перелік яких наведений нижче:

- Кількість заявок до участі у конкурсі з створення бренд-буку;

- Кількість учасників кастингів серед художників, артистів, танцюристів, вокалістів, інструменталістів;

- Кількість публікацій у ЗМІ, соціальних мережах, професійних он-лайн та друкованих виданнях;

- Активність у соціальних мережах, у тому числі, у творчих цільових спільнотах;

- Відвідуваність відкритих лекцій, показів, презентацій;

- Відгуки від учасників Резиденції;

- Якісний рівень створеного під час резиденції культурного продукту, що буде оцінюватись незалежними фахівцями а також глядацькою аудиторією за результатами презентації з демонстрацією окремих сцен, музичних, вокальних та хореографічних номерів, художніх рішень;

- Зацікавленість операторів у галузі музичного театру до спільної постановки вистави;

- Утворення мережі творчих контактів із українськими та міжнародними інституціями за результатами Резиденції;

- Зацікавленість у створенні регіональних, міжнародних партнерств та подальшому розвитку Резиденції поза межами поточного проекту;

- Перемовини щодо потенціалу меценатської та спонсорської підтримки подальшого розвитку;

- Запрошення до проведення road-show з презентацією проекту за його результатами в Україні та поза її межами.